Uputstvo za rešavanje bugova unutar Fitpass aplikacije

Problem sa Lokacijom

Lokacija je važna kako bismo bili sigurni da se korisnik zaista nalazi u vašem objektu. Ako korisnik dobije notifikaciju kao na slici iznad, potrebno je da uključi permisiju za lokaciju kako bi Fitpass applikacija pristupila lokaciji telefona. Klikni na video da vidiš kako.

Udaljenost objekta

Ako korisnik dobije obaveštenje da objekat nije u blizini, potrebno je da osveži lokaciju telefona i aplikaciju. Klikni na video da vidiš kako.

Leave a Reply

Your email address will not be published.